Obs de veldrakker Openbare basisschool De Veldrakker is een veilige leeromgeving voor kinderen in de wijk. onderwijs
Adverteren

Obs de veldrakker
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Linkplaatsing?
Link toevoegen

 Tips
Jouw link hier?

 Over Obsdeveldrakker
Openbare basisschool De Veldrakker is een veilige leeromgeving voor kinderen in de wijk.


 Welkom op school
Heb jij een kind van 4 jaar en moet hij of zij straks naar de basisschool? In dat geval is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Aan de hand van dit artikel vertellen we je alles over zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit spannende hoofdstuk starten met je kind. In dit artikel hebben we het over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je doen kunt als je kleuter niet goed mee kan komen.

Vanaf 4 jaar naar school


In Nederland gaan veel kinderen vanaf dat ze 4 zijn naar de kleuterklas. 4 jaar is een prettige leeftijd om te starten met leren. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht geldt pas als een kind 5 jaar oud is. Dan gaat een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan vroeg omgaan met anderen en wordt tevens goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leraar beslissen om het schoolgaan op te bouwen en een leerling nog ‘s middags thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs


Wat de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis gewerkt. Deze basis overlapt tal van gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, wereldoriëntatie, media, verkeer en bewegingsleer. Veel vakken inderdaad, maar er is een opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een prominente rol gaan krijgen. Het rekenen begint met kleine cijfers en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich goed ontwikkelen. Sommige vakken komen elke dag aan bod, waaronder rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het menu.

Cito-toetsen basisschool


Om de ontwikkeling te volgen worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en leerlingvolgsysteem-toetsen van Cito. De methodetoetsen hebben direct plaats na de behandeling van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gehouden. Ondanks dat de resultaten van methodetoetsen van belang zijn, toch worden alleen de Cito-scores gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan over de doorgaande lijn, staan los van de methodetoetsen en zijn te interpreteren door de docent. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een individu of groep gerichter onderwijs te bieden.

Aangepast onderwijs


Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op school. Het kan komen door problemen met leren, maar ook door verkeerd gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het speciaal onderwijs worden gestuurd. De school moet dan wel laten zien alles gedaan te hebben om een kind passend onderwijs te bieden. Het kan echter zijn dat een kind niet kan worden geholpen en door deskundigen naar het sbo wordt verwezen. Vaak is dat geen leuke gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed kan bepalen wat een kind met gedrags- en leerbehoeften moet hebben en daarop in kan zetten.

Meer info


Hoewel we hier onderwijs geven dat stevig georganiseerd is, is er vaak ook veel niet duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid . Schroom ook niet op bezoek te gaan bij de school van je kinderen of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid opgesteld, maar elke school zal daar invulling aan geven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen uit allerlei scholen. Op school maak je zo een afspraak en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.


Meester Kees
Meester Jeffrey
Meester Julian
Juf Janneke
Op weg naar een veilige school
juf Anouk
Doorstroomtoets

 Linkplaatsing?
Link plaatsen

 Linkplaatsing?
Link plaatsen

 Basisonderwijs
Basisonderwijs


obs Prisma
obs Koningin Juliana
Brengt leren tot leven
meester Peter
obs De Heidehoek
Kees Bunk

 Basisscholen
Basisscholen


obs De Triangel
bs Talent
De Bosuil
Onderwijs in Kaart
Scholenwijzer
De Krullevaar
obs Vinkenbuurt
kindcentrum Alterno

 Adverteren op deze pagina
Link toevoegen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 22-02-2024
Gewijzigd: 06-07-2024
Rubrieken: 4
Links: 21
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - De-vitrine.be - Eigen de-vitrine startpagina